Tudományos és Felsőoktatási Díj

2013. augusztus 01.
2000.
 • Dr. Erdősi Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadójának, országosan és nemzetközileg elismert tudományos munkásságáért, egyetemi oktatói tevékenységéért,
 • Prof. Dr. Kollár Lajos egyetemi tanárnak, a Baranya Megyei Kórház orvos-igazgatójának, több évtizedes, nemzetközileg is elismert, magas színvonalú tudományos, oktatói és gyógyító munkája elismeréseként,
 • Dr. Dobai Péternek, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának, jelentős oktatási-kutatási tevékenységéért, az egyetem életében vállalt kiemelkedő szervezeti-igazgatási munkájáért.

1999.

 • Dr. Polányi Imrének, a Janus Pannonius Tudományegyetem Professor Emeritusának, közel három évtizedes kimagaslóan magas színvonalú tudományos, oktatói és tudományszervezői életpályájáért,
 • Dr. Koltai Dénes egyetemi docensnek, intézet igazgatónak, az egyetemi innovációs folyamatot elősegítő magas színvonalú pedagógiai, tudományos szervezői munkájáért,
 • Dr. Barakonyi Károly egyetemi tanárnak, több évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú tudományos, oktatói munkásságáért, az egyetemi integráció érdekében kifejtett tevékenységéért.

1998.

 • Dr. Nagy Imre egyetemi oktatónak, kiemelkedő oktató, nevelő és tudományos munkájáért,
 • Id. dr. Zeller Gyula egyetemi tanárnak, több évtizedes magas színvonalú egyetemi oktatói és tudományos kutatói munkásságáért,
 • Bánky József zongoraművésznek, nyugalmazott főiskolai tanszékvezető tanárnak, életművéért, a zenei felsőoktatásban végzett kiemelkedő munkásságáért.

1997.

 • Dr. Kovács Sándor tanszékvezető egyetemi docensnek, több évtizedes, magas színvonalú egyetemi oktatói, tudományos kutatói és szakmai közéletben vállalt munkásságáért,
 • Dr. Flerkó Béla akadémikusnak, a Pécsi Akadémiai Bizottság korábbi elnökeként a térség, a régió tudományos közéletének szervezésében betöltött szerepéért,
 • Dr. Bélyácz Ivánnak, a közgazdaságtudományok doktorának, több évtizedes, magas színvonalú egyetemi oktatói, tudományos kutatói és szakmai közéletben vállalt munkásságáért.

1996.

 • Dr. Kiss László tanszékvezető egyetemi tanárnak, a tudományok doktorának, a megyét szolgáló, értéket teremtő tudományos munkájáért, a felsőoktatásban végzett kimagasló tevékenységéért és a megye önkormányzati munkájának szakmai-módszertani segítéséért, társadalmi-közéleti tevékenységéért,
 • Bencsik István egyetemi tanárnak, Kossuth-díjas szobrászművésznek, a JPTE Művészeti Kara és a Mesteriskola alapításában kifejtett tevékenységéért,

1995.

 • Dr. Polányi Imre úrnak, a JPTE BTK tanszékvezetőjének, több évtizedes eredményes oktatási, tudományos, kutatási és tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért, életútja elismeréseképpen,
 • Dr. Méhes Károly úrnak, a POTE Gyermekklinikája professzorának, három évtizedes kiváló gyógyító, oktatói, tudományos kutatói tevékenységéért és iskolateremtő munkásságáért.

1994.

 • Fazekas Imre zoológus tanárnak, pedagógiai munkásságáért, a Keleti Mecsekben végzett természettudományos gyűjtő munkájáért,
 • Dr. Hoóz István egyetemi tanszékvezető professzornak, kutatói, tudományos munkásságáért, valamint a baranyai nemzetiségek történetének kutatásáért.

1993.

 • Dr. Ivanics Imre egyetemi docensnek, oktató, tudományos munkájáért, valamint az önkormányzat és az egyetem közötti kapcsolat fejlesztéséért,
 • Jeges Károly nyugalmazott tanszékvezető professzornak, életművéért, a fizika tantárgy népszerűsítéséért, társadalmi szerepének elismeréséért.

1992.

 • Dr. Benedek Ferencnek, a JPTE egyetemi tanárának, kiemelkedő oktató, nevelő, tudományos munkájáért,
 • Dr. Kelényi Gábornak, a POTE rektorának, kutatói és egyetemszervezési munkásságáért.

Comments are closed.