Tudományos Díj

2013. augusztus 01.
2010.
  • Dr. Hideg Kálmán professzor emeritusnak a gyógyszertudományi képzés, a gyógyszerészeti doktori iskola megteremtésében vállalt kimagasló színvonalú tevékenységéért

2009.

  • Dr. Müller Péter egyetemi tanárnak kiemelkedő színvonalú tudományos kutatói munkájáért

2008.

  • Dr. Hübner Mátyás főiskolai tanárnak a megyét szolgáló és értéket teremtő kutató, oktató-nevelő és szakmai munkája elismeréséül

2007.

  • Prof. dr. Sulyok Endre igazgató főorvosnak, egyetemi tanárnak Baranya megye egészségügye és a betegek szolgálatában végzett több évtizedes tudományos kutatói, oktató és lelkiismeretes gyógyító munkája elismeréseként

2006.

  • Dr. Szolcsányi János akadémikusnak a gyógyszerkutatás területén végzett kiemelkedő munkájáért

2005.

  • Dr. Aubert Antal dékán helyettesnek, tanszékvezető egyetemi tanárnak magas színvonalú, nemzetközileg elismert tudományos és kutató munkájáért, kiemelkedően eredményes oktató tevékenységéért

2004.

  • Dr. Bélyácz Iván tanszékvezető egyetemi tanárnakkimagasló színvonalú, nemzetközileg is elismert tudományos kutatómunkájáért

2003.

  • Dr. Vonyó József egyetemi docensnek, három évtizede folytatott kimagasló oktatói tevékenységéért, valamint az országos hatáskörű továbbképző fórumként működő Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja munkájának szervezéséért, koordinálásáért

2002.

  • Dr. Hajdú Zoltánnak, az MTA RKK tudományos tanácsadójának, a PTE másodállású docensének a területi közigazgatás, a regionalizmus témakörökben végzett több évtizedes kiemelkedő színvonalú tudományos – kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként

2001.

  • A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának, a megye fejlesztési koncepcióinak és terveinek kidolgozásáért, a regionális kutatásokban kifejtett tevékenységükért

Comments are closed.