2012. évi térítési díjak

2013. évi térítési díjak

2017. évi térítési díjak

Tájékoztatás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló rendeletről
(328./2011.(XII.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.)

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 16/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletet, mely a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletet módosítja. A rendelet 2017. április 01-én lép hatályba.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta továbbá a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 17/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletet.

Mindkét rendelet Internet elérhetősége az alábbi:
gov.pecs.hu oldalon az Önkormányzat/Testületi munka/Közgyűlési munka/Hozott rendeletek menüsor

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.