a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:

A Baranya Megyei Önkormányzat 10_2014_X_30 önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról módosításokkal egységes szerkezetben