Pro Comitatu Baranya Díj

2013. augusztus 01.
2008.
 • Dr. Keszthelyi Bélának, a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház volt orvos-igazgatójának kimagasló orvosi pályafutása, életútja elismeréseként,
2007.
 • Brian Greenslade úrnak, Devon megye elnökének Baranya megye és Devon megye közti együttműködés kialakítása és elmélyítése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért,
2006.
 • Johannes Fuchs úrnak, a Rems-Murr Járás tartományi tanácsosának nemzetközi kapcsolataink elmélyítésében végzett munkájáért,
2005.
 • dr. Földvári János nyugalmazott tanácselnök-helyettesnek Baranya megye gazdasági értékeinek védelme érdekében – különösen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén – kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,
2004.
 • Jan és Korie Slob holland házaspárnak Baranya megyében hosszú időn át kifejtett áldozatos karitatív tevékenységükért, a megye szociális intézményeiben ellátottak életkörülményeinek javítását elősegítő önzetlen támogatásukért,
2003.
 • Terry Noel George felnőttoktatási szakértőnek,Baranya megye felzárkóztatása és az európai integrációhoz történő csatlakozása érdekében kifejtett tevékenységéért,
2002.
 • Prof. dr. Zvonimir Maric úrnak, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzuljának Magyarország és Horvátország kapcsolatának elmélyítésében a két nemzet hagyományainak, kultúrájának kölcsönös megismertetésében vállalt kiemelkedő tevékenységéért,
2001.
 • Waltraud Klasnic asszonynak, Steiermark tartományfőnökének, a Dél dunántúli régió és ezen belül Baranya megye európai regionális együttműködésbe való bekapcsolódásának elősegítése érdekében kifejtett munkájáért.
2000.
 • Szanyi Éva asszonynak, főosztályvezető-helyettesnek, Baranya megyében a falugondnoki rendszer működésének fejlesztése érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért,
 • Max Wratschgo úrnak, a Baranya-Steiermark Baráti Egyesület társelnökének, a német nyelvű oktatás, nemzetiségi kultúra ápolása érdekében a Baranya-Steiermark közti partnerkapcsolatok kiépítéséért, támogatásáért,
1999.
 • Dr. Bellyey Árpád úrnak, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorának tudományos munkásságáért, valamint a pécsi felsőoktatás, az egyetemek fejlesztéséért, az egyetemi integráció érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért,
 • Dr. Tóth József úrnak, a Janus Pannonius Tudományegyetem rektorának tudományos munkásságáért, valamint a pécsi felsőoktatás, az egyetemek fejlesztéséért, az egyetemi integráció érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért.
1998.
 • Luc Van den Brande úrnak, az Európai Régiók Gyűlése elnökének a kelet-európai régiók euro-atlanti csatlakozása, Baranya megye fejlődése és nemzetközi kapcsolatai erősítése érdekében végzett tevékenységéért,
 • Dr. Helmut Fallada úrnak, tényleges udvari tanácsosnak, a Graz-környéki Járás nyugalmazott főnökének Baranya megye fejlődése és nemzetközi kapcsolatai erősítése érdekében végzett tartós és eredményes tevékenységéért.
1997.
 • Péteri Ferenc krónikaírónak,
 • Ismet Güral, a Magyar Köztársaság kütahyai tiszteletbeli konzuljának
1996.
 • Takács Gyula nyugalmazott megyei tanácselnök-helyettesnek; kiemelkedő kultúra és művészetszervező közigazgatási munkájáért, mellyel jelentős mértékben hozzájárult Baranya megye fejlődéséhez,
 • Dr. Gerold Ortner tényleges udvari tanácsosnak; a Steiermarki Tartományi Kormányhivatal igazgatójának.
1995.
 • Ted Pinney úrnak, Kelet-Devon (Anglia) Megye Tanácsa elnökének Baranya Megye fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért, az angol nyelvi program megvalósításáért végzett félévtizedes tevékenysége elismeréséül,
 • Horst Lässing úrnak, Rems-Murr (Németország) Járási Gyűlés elnökének, tartományi tanácsosnak Baranya megye fejlődése és nemzetközi kapcsolatai erősítése érdekében végzett tartós és eredményes tevékenységéért.
1993.
Baranya Megye Közgyűlése a Pro Comitatu Díjat nem adja ki. Az e kitüntetésre javasolt személy érdemeit elismeri és javasolja a közgyűlés elnökének, hogy Ivasivka Mátyás zenepedagógus karnagynak a megye oktató, nevelő tevékenységében kifejtett több évtizedes kimagasló munkásságáért a Baranya Megyei Közgyűlés Elnökének Kitüntető Díját adományozza.

Comments are closed.