A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/1999. (II. 26.) Kgy. rendelete a külföldi kiküldetések rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2001. (XI.2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 30/2001. (XII. 29.) Kgy. rendelete a lakáscélú munkáltatói kölcsönről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelete Baranya megye területrendezési tervéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2009. (XII. 8.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9_2011. (V.6.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6_2012 II.29. önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat 12_2013 XI.28. önkormányzati rendelete az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatások odaítélésének rendjéről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A Baranya Megyei Önkormányzat 3_2015. (II. 21.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5_2015 VI.30. önkormányzati rendelete Baranya megye fejlődése érdekében nyújtandó támogatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről (2015_6_zarszamadas2014_egyseges_20150514 )

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Baranya megye jelképeiről, és a jelképek, valamint a megye nevének használatáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1_2016_(I. 05.) önkormányzati rendelet

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete a Baranya megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről