Önkormányzati rendeletek – 2006.

2013. augusztus 01.


2006/20 20/2006. (XII.20.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/19 19/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/18 18/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet
az átmeneti gazdálkodás 2007. évi szabályairól

2006/17 17/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról

2006/16 16/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet
a megyei fenntartású szociális intézmények 2007. évi intézményi térítési díjairól

2006/15 15/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet
a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények 2007. évi gyermekétkezte-tési intézményi térítési díjairól

2006/14 14/2006. (XII. 7.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/13 13/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/12 12/2006. (X. 16.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/11 11/2006. (IX. 28.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésérôl szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/10 10/2006. (VII. 4.) Kgy. rendelet
a kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/9 9/2006. (VII. 7.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésérôl szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/8 8/2006. (VI. 19.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésérôl szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/7 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet
az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérôl, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/6 6/2006. (V. 16.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítésérôl és a 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

2006/5 5/2006. (III. 21.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésérôl szóló, 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/4 4/2006. (III. 16.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról

2006/3 3/2006. (II. 16.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról

2006/2 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésérôl

2006/1 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet
a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésérôl szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

Comments are closed.