Önkormányzati Rendeletek 2004.

2013. augusztus 01.
2004/25 Az átmeneti gazdálkodás 2005. évi szabályairól szóló 22/2004. (XI. 24.) Kgy. rendelet módosítá

2004/24 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet mó­dosításáról

2004/23 A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, módosított 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/22 Az átmeneti gazdálkodás 2005. évi szabályairól

2004/21 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/20 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/19 A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongaz-dálkodásáról szóló, többször módosított 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/18 A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj ösz-szegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/17 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/16 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/15 A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

2004/14 A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelt módosításáról

2004/13 A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/12 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól szóló 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/11 Az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről

2004/10 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/9 A Baranya Megyei Közgyűlés fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és a tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályozásáról szóló 2/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/8 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. (Gyr.) rendeletének módosításáról

2004/7 A szakosított ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/6 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/5 A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésérol

2004/4 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételérol és a fizetendo térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/3 A megyei fenntartású szociális intézmények 2004. évi intézményi térítési díjairól

2004/2 A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésérol szóló többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról

2004/1 A kitünteto díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendelet módosításáról

Comments are closed.