A megyei önkormányzat jogi személy. Feladatait és hatáskörét a közgyűlés látja el. A megyei önkormányzatot a megyei közgyűlés elnöke képviseli.

A közgyűlés tisztségviselői: a közgyűlés által saját tagjai sorából titkos szavazással választott elnök és az alelnök.

A közgyűlés alelnöke a közgyűlés elnökének helyettese, aki a közgyűlés elnökének irányításával a közgyűlés által meghatározott ágazati munkamegosztás szerint látja el feladatait, az elnök távollétében az általa meghatározott módon gyakorolja a közgyűlés elnökének feladatát és hatáskörét.

A képviselőtestület tagjainak száma 19 fő.

A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak, akik a megye egészéért vállalt felelősséggel képviselik választóik érdekeit.

A megyei testületek és tisztségviselők munkáját a megyei önkormányzati Hivatal segíti, melynek feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A Hivatalt – a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében – a közgyűlés elnöke irányítja. A Hivatal vezetője a közgyűlés által határozatlan időre kinevezett megyei főjegyző.