A közgyűlés középtávú célkitűzéseit a választási ciklus időtartamára szóló munkaprogram határozza meg. A közgyűlés a munkaprogramon alapuló éves munkaterv szerint működik. A megyei közgyűlés szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. A közgyűlés összehívására az éves munkatervben ütemezett időben a hónap előre meghatározott ugyanazon napján kerül sor. A közgyűlés az annak alapjául szolgáló ok, körülmény felmerülése esetén rendkívüli, illetve soron kívüli ülést tart.

A közgyűlés ülései nyilvánosak. Az ülésről készült jegyzőkönyv a főjegyző hivatali helyiségében és a Csorba Győző Megyei Könyvtárban az ülést követő 15 nap elteltével megtekinthető.

A közgyűlés ülésének munkatervben meghatározott időpontja előtt legalább 10-13 nappal valamennyi állandó bizottság, 7 nappal az Ügyrendi Bizottság ülést tart a közgyűlés elé kerülő előterjesztések tárgyalása és véleményezése érdekében.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás helyét, idejét és tárgyát a meghallgatást megelőző legalább nyolc nappal az Önkormányzat Hivatala a helyi sajtóban közzéteszi.