A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.
 
A Közgyűlés bizottsági struktúrájáról a fentiekre tekintettel a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) rendelkezik. A Közgyűlés három állandó bizottságot hozott létre: a Pénzügyi Bizottságot, az Ügyrendi Bizottságot, és a Területfejlesztési Bizottságot.
 
Az SzMSz a 33. § (8) bekezdésében rendelkezik továbbá arról, hogy az SzMSz-ben rögzített feladatkörökben ideiglenes bizottság létrehozására kerülhet sor. A Közgyűlés 51/2014. (X. 30.) határozatával döntött az Ős-Dráva Programhoz kapcsolódó ideiglenes bizottság létrehozásáról.
 
Valamennyi bizottság 5 főből áll, tagjainak, valamint az egyes bizottságok elnökeinek és elnökhelyetteseinek az alábbi személyek kerültek megválasztásra:

 

Területfejlesztési Bizottság:

Elnök:

 • Pávkovics Gábor

Elnök helyettes:

 • Nagy Attila

Tagjai:

 • Szekó József
 • Madaras Zoltán
 • Vida Dezső Zoltán

 

Pénzügyi Bizottság:

Elnök:

 • Polics József

Elnök helyettes:

 • Szőcs Norbert

Tagjai:

 • Mojzes Tamás
 • Kiss Ferenc
 • Dr. Vass Péter

 

Ügyrendi Bizottság:

Elnök:

 • Pfeffer József

Elnök helyettes:

 • Mester László

Tagjai:

 • Mojzes Tamás
 • Bayerné Andrics Alíz Mária
 • Dr. Barbarics Ildikó

 

Ős-Dráva Bizottság:

Elnök:

 • Pohl Marietta

Elnök helyettes:

Tagjai:

 • Mester László
 • Angyal Károly Tibor
 • Dr. Sütő László