Kisebbségek Baranyában

Baranya megye a történelem folyamán minden korszakban a népek találkozásának színhelye volt. A horvátok történelmi hazáját határ köti össze Baranyával, mindkét oldalán magyarok és horvátok élnek, és történelmünk sok közös emléket őriz. A németség első nemzedéke a török birodalom bukása, a török kiűzése után telepesként kezdte művelni a lepusztult vidéket, és virágzó termelési kultúrát honosított meg. Utódaikból került ki a városokban kialakuló iparosság bázisa. A cigányok a Balkán felől érkeztek, először a települések szélén, erdők alján táboroztak. Föld már nem jutott nekik, különböző kézműves termékekkel, szolgáltatásokkal voltak hasznára a falvak lakosságának. Az iparosítás később lehetőséget kínált a gyári és bányamunkára, építkezési segédmunkára. A legutóbbi időkben sokan elveszítették munkájukat. Lassan formálódik át társadalmuk, sok az előítélet velük szemben. Csekély létszámú értelmiségi rétegük támogatja a társadalmi erőfeszítéseket az integráció érdekében.

Baranya megye népessége összesen: 407.448 fő

Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozónak vallotta magát:

a) Nemzetiség szerint 28.388 fő 7,30%
b) Nemzetiségi kulturális értékekhez,
hagyományokhoz kötődés:
32.960 fő 8,43%
c) Anyanyelve szerint: 21.389 fő 5,57%
d) Családi, baráti körben használt
nyelv szerint:
22.126 fő 5.59%

 

A nemzetiségek összefoglaló adatai Baranya megyében (nemzetiség/ fő):

Megnevezés: a) b) c) d)
bolgár 54 64 41 32
cigány 8.552 7.257 5.602 5.490
görög 75 203 61 53
horvát 4.608 5.797 4.388 4.273
lengyel 125 181 120 131
német 14.205 18.414 10.478 11.366
örmény 13 17 11 11
román 155 205 156 160
ruszin 22 29 26 32
szerb 324 508 265 324
szlovák 70 83 50 31
szlovén 46 60 52 77
ukrán 139 142 139 146

 

(Forrás: KSH Népszámlálás, 2001)

A baranyai lakosok közül idegen nyelven is beszél: 103.500 fő, a népességnek kb. 1/4-e. A Baranyában élő nemzetiségi lakosság (28.388 fő) közel 50%-a német, 30%-a cigány, 16 %-a horvát. A fennmaradó 4 %-ban az ukrán, szerb, lengyel, román lakosság létszáma haladja meg a 100 főt. A kisebb létszámú nemzetiségek is különböző korszakokban, a történelem sodrásával kerültek Baranyába, és letelepedésükkel kapcsot jelentenek az anyaország és a megye között. A nemzetiségi vezetők és közösségek a statisztikai adatoknál magasabbra teszik a kisebbségi közösségekhez tartozók számát. A baranyai nemzeti és etnikai kisebbségek igen gazdag nemzetiségi intézményrendszerrel rendelkeznek. A német, horvát és cigány közösségek számára az oktatási rendszer fokozatai az óvodától az egyetemig megtalálhatók. Pécsett működik az ország első cigány középiskolája, a Gandhi Gimnázium.

Egyes intézmények alapítványi ill. országos önkormányzati fenntartásban működnek. Sok civil szervezet (egyesület, klub, kör) működik falusi-, városi művelődési házakban, vagy saját épületben.

A kulturális intézmények és egyesületek igen sokszínű közösségi tevékenységre alkalmasak. A Lenau Ház a német, a Rácz Aladár Közösségi Ház a cigány, az August Senoa Klub pedig a horvát kisebbség közösségi életének szervezői, melyek egyben a megyében élő nemzetiségek kulturális centrumai is. Országos és nemzetközi hírű együtteseket működtetnek, nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. Hagyományaik őrzésével, feldolgozásával, továbbadásával, különleges értékeikkel gazdagítják a megye kulturális életét. A klub 2009. június 1-től az Országos Horvát Önkormányzat tulajdonába került. Mohácson van a horvátok országos gyűjtőkörű múzeuma. Számos emlékszoba, helytörténeti gyűjtemény őrzi a német kisebbség tárgyi és szellemi emlékeit, hagyományait. A horvátok színháza Pécsett, a németeké Szekszárdon van.

Az Országgyűlés a nemzetiségek kulturális önigazgatásának megerősítése érdekében törvényt hozott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól (1993. évi LXXVII. törvény). A kisebbségi önkormányzatok létrehozásával lehetőség nyílt a kisebbségi közügyek szakavatott intézésére, a kulturális autonómia intézményeinek fejlesztésére. A törvény továbbfejlesztésével 2006-tól a megyei kisebbségi önkormányzatok megalakítására is lehetőség nyílt azon kisebbségi közösségek számára, amelyek az adott megyében 10-nél több települési kisebbségi önkormányzatot alakítottak. Baranyában cigány, horvát és német területi kisebbségi önkormányzat alakult. A Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési keret-megállapodást kötött mindhárom kisebbségi önkormányzattal, működésüket teljes körű infrastruktúrával rendelkező iroda biztosításával, pénzügyi és természetbeni támogatással, továbbá jogi-szakmai-technikai segítségnyújtással támogatja.

Kisebbségi önkormányzatok száma (a választás évében):

1994 1998 2002 2006
Összesen: 67 144 238 275
cigány 19 65 112 135
német 33 56 85 96
horvát 11 18 31 33
szerb 1 2 4 4
görög 1 1 1 2
bolgár 1 1 1 1
lengyel 1 1 1 1
ruszin 1 1
ukrán 2 2

 

A századok folyamán váltakozva drámai ütközés és békés beletörődés volt az itt élők sorsa. Ma már a közösségek találkozása, a kölcsönös tisztelet, elfogadás és megértés idejét szeretnénk megélni, nem a beolvasztás, az asszimiláció árán, hanem a közösségek integrációja, emancipációja útján.

Pécs, 2007. június.