Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj

2013. augusztus 01.
2010.
 • Standovár Mihálynak, a Szalántai Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökének a horvát kisebbség érdekében végzett áldozatos munkájáért,

2009.

 • Pálmainé dr. Orsós Anna egyetemi adjunktusnak a beás nyelv oktatása terén végzett magas színvonalú munkájáért,

2008.

 • Mausz Mihály pedagógusnak, igazgató-helyettesnek a nemzeti és etnikai kisebbségekért hosszú idő óta folytatott tevékenysége elismeréseként,

2007.

 • Szugfil Józsefnek, a Lippói Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének a baranyai és a magyarországi németség kultúrájának kiemelkedő ápolásáért, a baranyai németség önkormányzatiságának megszilárdításáért végzett eredményes munkájáért,

2006.

 • Barics Ernő tanszékvezető egyetemi tanárnak a Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszékén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért,

2005.

 • Schmidt Zoltánnak, a Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége elnökhelyettesének a német kisebbségi önkormányzatok, kulturális egyesületek működtetésében kifejtett kimagasló szervező munkájáért,

2004.

 • Dörömböző Géza prímásnak a művészeti alkotómunkában és az előadóművészetben kimagasló teljesítménye, zenei életműve elismeréseként,

2003.

 • Lantos József nyugalmazott stúdió vezető-helyettesnek, több mint fél évszázadon át végzett kiemelkedő szakmai munkája, életműve elismeréseként,

2002.

 • Németh Tibor zenetanárnak az észak-baranyai német nemzetiségi kórusok tanításáért, az egyes települések német nemzetiségi zenei hagyományainak feltárásáért,

2001.

 • Hepp Mihálynak, az August Senoa Horvát klub vezetőjének, a magyarországi horvát nemzetiség anyanyelv-ápolásában, hagyományőrzésében szerzett kimagasló érdemeiért.

2000.

 • Vidákovics Antalnak, a Pécsi Horvát Színház igazgatójának, a nemzetiségi kultúra ápolása érdekében végzett több mint egy évtizedes tevékenységéért,
 • Dr. Kosztics Istvánnak, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület vezetőjének, a cigány demokratizálódási, polgárosodási folyamat elősegítéséért és erősítéséért.

1999.

 • Báling József újságírónak, a német nemzetiségi kulturális élet fáradhatatlan szolgálatáért, a kisebbségi önkormányzatok és önkormányzati szövetségek megalakításában vállalt kezdeményező és szervező tevékenységéért,
 • Gulyás Pál polgármesternek, Felsőszentmárton község fejlesztéséért, a nemzetiségi kultúra megőrzéséért, a különböző nemzetiségű emberek közötti megértést szolgáló áldozatos tevékenységéért.

1998.

 • Dr. Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának, a magyarországi kisebbségek érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,
 • Kretz Antalné nyugalmazott óvónőnek, több évtizedes kiemelkedő nemzetiségi kulturális és közéleti tevékenysége elismeréseként.

1997.

 • Dr. Füzes Miklósnak, a Baranya Megyei Levéltár főmunkatársának, történeti, kisebbségi kutatásai, levéltári tudományos munkássága szakmai és szervező tevékenysége elismeréseként,
 • Kolbach Ferenc nyugdíjas gimnáziumi tanárnak(Mohács), több évtizedes kiemelkedő tanári tevékenységéért, kisebbségi önkormányzati tevékenységéért.

Comments are closed.