Kulturális Díj

2013. augusztus 01.
2010.
  • Versendi Kovács József előadóművésznek négy évtizedes kiemelkedő hazai és nemzetközi szereplései, művészeti tevékenysége, a gyermekek zenei oktatása terén végzett munkája elismeréseként,

2009.

  • Lászlóné Bauer Nóra kulturális szervező főtanácsosnak Baranya könyvtárügyéért, közművelődéséért, az oktatásra nevelésért, a kulturális civil szervezetek segítéséért,

2008.

  • Dr. Roisz Andrásné szakmai osztályvezetőnek, igazgató-helyettesnek a megye közművelődése érdekében hozzáértéssel végzett lelkiismeretes munkájáért,

2007.

  • Bogányné Máthé Márta ének és szolfézs tanárnak Bóly kulturális életében eltöltött két évtizedes lelkiismeretes, kimagasló ének-zene, zenetanári és karnagyi munkájáért,

2006.

  • Wache Jánosné szájharmonikásnak a német nemzetiségi kultúra kiemelkedő színvonalú ápolásáért,

2005.

  • Güth János nyugalmazott sombereki iskolaigazgatónak a nemzetiségi hagyományok ápolásáért, a kultúra területén nyújtott kimagasló tevékenysége elismeréseként,

2004.

  • Horváth Etele népművelőnek Véménd kulturális életében három évtizeden át betöltött meghatározó szerepéért,

2003.

  • Lovas Katának, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Magyarlukafai Néprajzi Műhelye vezetőjének, a népi kultúra értékeinek megóvása, a hagyományos népi mesterségek megőrzése, megismertetése érdekében végzett tevékenységéért,

2002.

  • Lehel Györgynek, a mohácsi Művelődési Központ igazgatójának több mint negyedszázados közművelődési, közéleti munkásságáért, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként,

2001.

  • Dretzki Katalinnak, a “Fülep Lajos” Művelődési és Sportközpont igazgatójának, kiemelkedő közművelődési intézményvezetői tevékenységéért, a közművelődési szakmai tömörülések, fórumok, civil szervezetek létrejöttében, működtetésében betöltött szerepéért,

Comments are closed.