Közszolgálati Díj

2013. augusztus 01.
2010.
 • Janovics Lászlónak, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ koordinációs főigazgató-helyettesének a munkanélküliek foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci integrációs problémáinak kezelésében, a diszkriminációmentes ügyfélszolgálat kialakításában elért jelentős eredményeiért,

2009.

 • Scheich Gáspár körjegyzőnek az államigazgatás területén végzett kiemelkedő munkájáért,

2008.

 • Kreskáné Domján Magdolna csoportvezetőnek közel négy évtizedes kimagasló színvonalú szakmai pályafutása elismeréseként,

2007.

 • Borsósné dr. Kisbalázs Éva gyermekvédelmi szakreferensnek a gyermekvédelem területén végzett közel három évtizedes kimagasló színvonalú szakmai munkájáért

2006.

 • Dr. Végh József nyugalmazott vezető-főtanácsosnak a közigazgatásban végzett közel négy évtizedes kimagasló színvonalú munkájáért,

2005.

 • Parragi Antalnak, a Baranya Megyei Földművelésügyi Hivatal vezető-főtanácsosának a közigazgatásban végzett kimagasló színvonalú szakmai munkájáért,

2004.

 • Dr. Németh Elemér nyugdíjas agrármérnöknek a közigazgatásban végzett több mint három évtizedes kimagasló színvonalú vezetői munkájáért,

2003.

 • Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet , önkormányzati főtanácsadónak, példaértékű felkészültséggel és alapossággal végzett szakmai munkája elismeréseként,

2002.

 • Dr. Czakóné Ferge Ilona csoportvezetőnek a köz szolgálatában végzett több évtizedes, lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

2001.

 • Albert Káronyné dr. körjegyző asszonynak, a közigazgatásban végzett több évtizedes, színvonalas munkájáért.

2000.

 • Erdei Katalinnak, Mohács Város Önkormányzata aljegyzőjének, több mint három évtizedes kimagasló közszolgálati tevékenysége elismeréseként,
 • Teimel Jószefnének, Mecseknádasd-Óbánya Körjegyzőség pénzügyi munkatársának, több mint három évtizedes magas színvonalú szakmai életútja elismeréseként,
 • Mehring Györgyné közegészségügyi-járványügyi felügyelőnek, Baranya megye lakossága népegészségügyi helyzetének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő közszolgálati tevékenységéért.

1999.

 • Dr. Bércesi Ferencnek, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének, 25 éves példamutató közszolgálati tevékenységéért, kiemelkedő kutató és publikációs munkájáért,
 • Freivogel Mihályné szakértőnek, kiváló szakmai hozzáértéssel végzett magas színvonalú tevékenységéért, példamutató magatartásáért,
 • Szabó Istvánné nyugdíjas főelőadónak, több mint három évtizedes szakmai munkásságáért, példamutató magatartásáért, a köz szolgálatában végzett tevékenységéért.

1998.

 • Dr. Somogyi Károly jegyzőnek, az önkormányzati és igazgatási munka színvonalának emelése érdekében kifejtett kimagasló munkájáért, életútja elismeréséért,
 • Szentirmay Györgynek, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, Baranya megye településeinek vízellátása, szennyvízkezelése érdekében kifejtett több évtizedes magas színvonalú tevékenységéért,
 • Tomor Ferencnének, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala főmunkatársának, a köz szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért, áldozatkészségéért, kitartásáért, a munkahelyi közösség odaadó szolgálatáért.

1997.

 • Dr. Máté Jánosnak, Siklós város polgármesterének, a köz szolgálatában magas színvonalon végzett két évtizedes tevékenységéért,
 • Dr. Gálszécsy András nyugalmazott miniszternek, a közszolgálatban végzett több évtizedes tevékenységéért, életműve elismeréseként,
 • Hárságyi Margitnak, az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója vezetőszerkesztőjének, Baranya megye aprófalvai, a térség fejlesztési problémái képi bemutatásával kifejtett tevékenységéért.

1996.

 • Dr. Hetesy György nyugalmazott járási hivatali titkárnak, egyetemi oktatónak, a megyei közigazgatás fejlesztésében, a jogászképzésben és továbbképzésben végzett kiemelkedő munkájáért, a Megyei Választási Bizottságban végzett tevékenységéért,
 • Dr. Rácz Sándor Komló város alpolgármesterének,több évtizedes magas színvonalú munkájáért, jeles közéleti tevékenységéért,
 • Prof. dr. Morava Endre országos tisztifőorvosnak,Baranya megye lakossága közegészségügyi-, népegészségügyi érdekeinek szolgálatában kifejtett magas színvonalú tevékenységéért,
 • Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójának Nemzetiségi Szerkesztőségei, a megye demokratikus nyilvánosságának megteremtésében betöltött szerepükért és színvonalas tájékoztatási tevékenységükért.

1995.

 • Dr. Varga Ádám úrnak, nyugalmazott polgármesternek több évtizedes közigazgatásban végzett színvonalas tevékenységéért, életútja elismeréseképpen,
 • Gál József úrnak, Drávacsepely polgármesterének Drávacsepelyen és térségében a köz érdekében kifejtett példamutató szervezési, igazgatási tevékenységéért.

1994.

 • Gáspár Jánosnak, a Sásdi Körjegyzőség pénzügyi csoportvezetőjének több mint két évtizedes magas színvonalú munkájáért.

1993.

 • Molnár Ádámné geresdlaki körjegyzőnek, példamutató községi igazgatási munkájáért.

1992.

 • Dr. Kófiás Mihály pécsváradi körjegyzőnek, az önkormányzati és igazgatási munka színvonalának emelése érdekében kifejtett kimagasló munkájáért,
 • Deák Sándor nyugalmazott adóügyi főelőadónak, a közigazgatásban végzett példamutató munkájáért.

Comments are closed.