Közrend-Közbiztonsági Díj

2013. augusztus 01.
2010.
 • Fülöp Zoltánnak, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komlói Polgári Védelmi Iroda vezetőjének a közösség érdekében végzett odaadó, kiemelkedő tevékenységéért,

2009.

 • Dobó Ferenc rendőr ezredesnek, rendőrségi főtanácsosnak Baranya megye közrendje, közbiztonsága érdekében kifejtett áldozatos munkájáért,

2008.

 • Kriston Ferencnek, a Siklósi Tűzoltó Parancsnokság vezetőjének huzamosabb időn keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkájáért,

2007.

 • Bózsing György határőr-alezredesnek átlagon felüli és kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

2006.

 • Tóth Tibor nyugalmazott rendőr-alezredesnek a Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségében másfél évtizeden keresztül végzett eredményes munkájáért,

2005.

 • Horváth Dezső határőr alezredesnek átlagon felüli és kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

2004.

 • Kertész János rendőrezredesnek, rendőrségi főtanácsosnak, bűnügyi igazgatónak a megye közrendje és közbiztonsága érdekében kiemelkedő szakmai rátermettséggel, a bűnügyi munka iránti elkötelezettséggel végzett tevékenysége elismeréseként,

2003.

 • Dr. Herczeg József pénzügyőr ezredesnek, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága vezetőjének, a regionális testület irányításában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

2002.

 • Deák Imrének, a Komlói Polgárőr Egyesület ügyvezető elnöknek Komlón a polgárőrség megszervezésében, a közbiztonság javítása érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként,

2001.

 • Dr. Dobra Tibornak, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági főigazgatójának, a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett több évtizedes szakmai munkájáért, helytállásáért.

2000.

 • Sirok István rendőr-alezredesnek a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért,
 • Halász Jenőnek, a Komló Városi Önkormányzat Tűzoltósága parancsnokának Komló és térsége tűzvédelme érdekében kifejtett áldozatos munkájáért.

1999.

 • Dr. Schmidt Henriknek, siklósi városi rendőrkapitánynak eredményes bűnüldöző irányító munkájáért, példamutató emberi magatartásáért,
 • Zámbó Péter határőr-ezredesnek a Baranya megyei fiatalok felkészítésében, a konkrét határőrizeti tevékenység végrehajtásában és irányításában végzett több mint két évtizedes kimagasló munkájáért.

1998.

 • Lovász József dandártábornoknak, a Pécsi Határőr Igazgatóság Igazgatójának, a délszláv háborús események során a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért,
 • Matt Mátyás rendőr alezredesnek, a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett lakosság-centrikus szakmai munkájáért, helytálló tevékenységéért.

1997.

 • Dr. Ernyes Mihály rendőr dandártábornoknak, a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett, több mint két évtizedes kimagasló szakmai munkájáért, helytálló tevékenységéért,
 • Faragó Imre alezredesnek, a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett szakmai munkájáért, helytálló tevékenységéért.

Comments are closed.