Közművelődési és Közoktatási Díj

2013. augusztus 01.
2000.
 • Balatoni Tamásnak, a Magyarmecskei Általános Iskola igazgatójának példaértékű pedagógiai felkészültséggel, határtalan empátiával, az iskola tanulói iránt érzett nagyfokú felelősséggel végzett tevékenységéért,
 • Dr. Mándoki László múzeum igazgatónak (Posztumusz) kiemelkedő népművelő, közművelődési munkásságáért, szakmai életútja elismeréseként,
 • Páll Lajos közművelődési szakértőnek a közművelődésben végzett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységéért, életpályája elismeréseként.

1999.

 • Szabó Jánosné tanárnak szakmai igényességgel, következetességgel és a gyermekekért érzett felelősséggel végzett tevékenységéért,
 • Koltai Péter né tanárnak nagy jelentőségű, pedagógiai kísérletekhez szorosan kötődő nagy ívű pedagógiai pályafutása elismeréseként,
 • Dobos József karnagynak a művészeti alkotómunkában és az előadó-művészetben elért kimagasló eredménye elismeréseként.

1998.

 • Straub Jánosné óvodavezetőnek, óvodapedagógiai szaktanácsadónak, több évtizedes pedagógiai munkásságáért, a nemzetiségi óvodai nevelésben elért eredményeiért.

1997.

 • Kolics Pálnak, a Szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános iskola igazgatójának a közoktatásban több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkájáért,
 • Lajdi Antalné magyar-történelem szakos tanárnak,több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért,
 • Dunai Károlynak, a Komlói Kazinczy Ferenc szakközépiskolai igazgatóhelyettesének 35 éves kiemelkedő tanári munkájáért

1996.

 • Dr. Sarosácz György muzeológusnak, életművéért, több évtizedes kiemelkedő néprajzi tevékenységéért, a nemzetiségi néprajzi értékek összegyűjtésével végzett fáradhatatlan munkájáért,
 • Bükkösdi Lászlónak, a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója főrendezőjének, több évtizedes kiemelkedő újságírói és televíziós tevékenységéért,
 • Gerst Józsefné tanítónőnek, több évtizedes pedagógiai munkájáért, tanulók és pályatársak tehetségének kibontakoztatása érdekében kifejtett tevékenységéért,
 • Dránovits Pál rendőr alezredesnek, a gyermek és fiatalkorúak közlekedésre nevelése, oktatása, a közlekedésbiztonság és balesetmegelőzés területén végzett tevékenységéért.

1995.

 • Megyeri Tiborné asszonynak, a sásdi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának, a megye kulturális életében kifejtett két évtizedes eredményes munkájáért,
 • Molnár G. Judit asszonynak, a Művészetek Háza igazgatójának a megye művészeti és kulturális életében kifejtett művészetszervezői tevékenységéért, példamutató intézményvezetői munkásságáért,
 • A Gandhi Gimnázium alapító tanári közösségének: Orsós Anna asszonynak, Bogdán János úrnak, Derdák Tibor úrnak és Vörös István úrnak . A Gandhi Alapítvány pedagógiai tervének kidolgozásáért, a cigány középiskola elindításáért.
 • A „Zengő” Együttesnek: Bergics Lajos, Freppán Csilla, Bajzik Éva, Kovács Márton, Csíkvár Gábor, Husi Gyula.Baranya megye népzenéjének megőrzéséért, népi értékek, hagyományok ápolásáért, népszerűsítéséért. Tíz éves zenekari munkásságukért.

1994.

 • Báling József újságírónak életművéért, a térség közönségét szolgáló újságírói tevékenységéért, a nemzetiségi oktatás és közművelődés fejlesztéséért, a hazai németségért végzett fáradhatatlan munkájáért,
 • Pápay Jenőnek, az ormánság néprajzkutatójának életművéért, honismereti, idegenforgalmi, krónikaírói tevékenységéért,
 • Petkó Jenő tanárnak pedagógiai munkásságáért, gyermek- és ifjúsági színjátszás elterjesztéséért,
 • Pécsi Géza zenepedagógusnak karvezetőnek a megyében élő szakmunkás fiatalok zenei neveléséért, speciális metodika kidolgozásáért, elterjesztéséért.

1993.

 • Horváth Sándor tanítónak több évtizedes példamutató oktató, nevelő munkásságáért,
 • Dr. Rózsás Józsefné tanárnak pedagógiai munkásságáért, a Baranya megyei iskolai könyvtári hálózat megteremtéséért,
 • Dr. Sántha Attiláné pedagógusnak több évtizedes pedagógiai munkásságáért,
 • Sólyom Katalin színművésznek, az ifjúság irodalmi és színházi neveléséért.

1992.

 • Dobos László zenepedagógusnak, a megye oktató-nevelő tevékenységében kifejtett több évtizedes kimagasló munkásságáért,
 • Lakner Tamás ének-zenetanárnak, karnagynak, a megye közművelődésében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Comments are closed.