Felsőoktatási Díj

2013. augusztus 01.
2010.
  • Dr. Farkas Ferenc tanszékvezető egyetemi tanárnak a pécsi felsőoktatás modernizációja, ver-senyképességének megteremtése és növelése érdekében kifejtett kiemelkedő munkájáért,

2009.

  • Dr. Benkő András nyugalmazott egyetemi docensneka Pécsi Tudományegyetemen a jogász nemzedékek képzésében kifejtett három évtizedes kitartó, eredményes és magas szakmai színvonalú munkájáért,

2008.

  • Dr. Nagy Judit, professzor emeritának, PTE hosszú évtizedeken át magas színvonalon végzett kimagaslóan példaértékű oktató, nemzetközileg is elismert gyógyító és tudományos tevékenységéért,

2007.

  • Dr. Lénárd Lászlónak, a PTE rektorának a magyar felsőoktatás színvonalának emelése, a minőségi felsőoktatás megteremtése érdekében végzett tudományos kutatói, oktatói és vezetői munkájáért,

2006.

  • Dr. Várnagy Péternek, a PTE FEEFI dékán-helyettesének a humán erőforrás-képzés területén hosszú időn keresztül végzett kimagasló színvonalú munkájáért,

2005.

  • Dr. Kóbor Gyulának, a PTE Állam- és Jogtudományi Kara oktatójának a felsőoktatásban végzett kimagasló oktatói és oktatásszervezői munkájáért,

2004.

  • Dr. László Gyula egyetemi tanárnak, dékán-helyettesnek kimagasló színvonalú egyetemi oktatói munkája, valamint az emberi erőforrás menedzsmenttel és gazdálkodással összefüggő tudományos tevékenysége elismeréseként,

2003.

  • Dr. Rónai Béla, címzetes egyetemi docensnek,kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkássága elismeréseként,

2002.

  • Dr. Buday-Sántha Attila egyetemi tanárnak, a regionális politika és gazdaságtan egyetemi oktatásának megszervezéséért, az agrár-, a környezet- és a regionális politika összehangolásának kutatásában elért kiemelkedő tudományos eredményeiért,

2001.

  • Dr. Csefkó Ferencnek, az MTA RKK ügyvezető igazgatójának, több évtizedes magas színvonalú egyetemi oktatói és tudományos kutatói munkásságáért,

Comments are closed.