Egészségügyi és Szociális Díj

2013. augusztus 01.
2000.
 • Dr. Nyirati Ferencnek, a Komlói Városi Kórház igazgató-főorvosának az egészségügyben végzett kimagasló orvosi-gyógyító tevékenysége elismeréseként,
 • Fekete Gábornénak, a Szigetvári Önkormányzat Képviselő Testülete Szociális, Egészségügyi és Kakásügyi Bizottsága tagjának Szigetvár város egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett lelkiismeretes, pontos munkájáért,
 • Bíró Ferencnének, a görcsönyi „Kastélypark” Módszertani Otthon főnővérének közel négy évtizedes áldozatkész szakmai munkájáért, példamutató magatartásáért.

1999.

 • Betlehemné Tóth Éva ápolási igazgató-helyettesnekigényes, felkészült, kreatív, magas színvonalú ápolónői, vezetői munkájáért, hűségéért, hivatástudatáért,
 • Dr. Debreczeni Lászlónak, az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete helyettes megyei tisztifőorvosának az egészségügyben kifejtett több évtizedes magas színvonalú munkájáért,
 • Ancsin Pálnénak, a Komlói Vöröskereszt Területi Szerve vezetőjének, nagy hivatástudattal végzett egészségügyi munkásságáért, igényes vezetői életpályája elismeréseként.

1998.

 • Dr. Tihanyi Lászlónak, az ÁNTSZ Komló Városi Intézete vezetőjének, a közegészségügy érdekében végzett több mint három évtizedes kiemelkedő tevékenységéért,
 • Siposné Dobosi Gizellának, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) igazgatójának a súlyos értelmi fogyatékosokat gondozó intézményben végzett több évtizedes áldozatos tevékenységéért.

1997.

 • Dr. Orbán István megyei kórházi főorvosnak, a megye egészségügyében, annak megszervezésében kifejtett 35 éves tevékenysége, a Baranya Megyei Kórház főigazgatójaként végzett 13 éves vezetői munkája elismeréseként,
 • Kolutácz Györgynének, a Mohácsi Szociális Betegotthon igazgatójának, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,
 • Dr. Márta Jánosnak, Kárász község nyugállományba vonuló háziorvosának, a térség egészségügyi alapellátásának szervezéséért, kiemelkedő orvosi munkájáért, a közéletben kifejtett több évtizedes tevékenységéért.

1996.

 • Dr. Bíró Kornél körzeti orvosnak; több évtizedes kiemelkedő körzeti orvos tevékenységéért, a térségben lakó emberek egészségéért és szociális körülményeinek javításáért végzett magas színvonalú munkájáért,
 • Dr. Kapitányné dr. Rétháti Gabriella ny. területi gyermekgyógyász főorvosnak; több évtizedes kiemelkedő orvosi munkájáért, az Ormánság egészségügyi kultúrájának fejlesztésében végzett tevékenységéért,
 • Dr. Götz Frigyes orvosprofesszornak, az Urológia Klinika igazgatójának; kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenységéért, a körzeti urológiai szakrendelések szervezésében végzett munkájáért,
 • Ambrusits Lászlóné védődőnek; több évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért, az iskolaegészségügyi területen végzett fáradhatatlan munkájáért.

1995.

 • Dr. Győrffy Boldizsár nyugalmazott tüdőgyógyász főorvos úrnak példamutató emberi és orvosi magatartásáért, életútja elismeréseképpen,
 • Dr. Péley Iván nyugalmazott gyermekgyógyász úrnak, a Gyermekkórházban végzett több évtizedes, kiemelkedő gyógyító munkájáért, a megye orvostársadalmának szervezéséért,
 • Dr. Kett Károly úrnak, a POTE III. sz. Sebészeti Tanszéke professzorának magas színvonalú klinikai orvosi, kutatói és oktatói tevékenységéért,
 • Fábián Lajosné asszonynak, a bólyi Értelmi fogyatékosok Gyermekotthona főnővérének a gyermekotthonban végzett több évtizedes, áldozatos tevékenységéért.

1994.

 • Dr. Sulyok Endre orvosprofesszornak, a Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház orvosigazgatójának kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenységéért, a megye gyermekegészségügyi ellátásáért végzett magas színvonalú munkájáért.

1993.

 • Dr. Kádas István nyugalmazott megyei kórházi osztályvezetőnek a színvonala pathológiai ellátás megteremtéséért,
 • Dr. Keszthelyi Béla orvosigazgatónak, a megye reumatológiai és gyógyfürdőügyi szakellátás felügyeletében és irányításában végzett két évtizedes kiemelkedő munkájáért.

1992.

 • Dr. Fedor József nyugalmazott körzeti orvosnak, az Ormánság egészségügyének szolgálatában végzett példamutató teljesítményéért,
 • Dr. Jáni Lajos igazgató főorvosnak, a fogyatékos gyermekek gyógyításában és nevelésében elért kimagasló tevékenységéért.

Comments are closed.