Baranya megye Magyarország legdélebben fekvő megyéje. Területe 4486,5 km2, ami az ország területének 4,8%-a.

Baranyát keleti irányból a Duna, délről a Dráva és a magyar-horvát országhatár, nyugaton Somogy, északon Tolna megye határolja. Felszíne rendkívül változatos. Keleti és déli széle, valamint a Pécsi-síkság nagyjából sík terület. A hazai viszonyokhoz hasonlóan magasabb hegység Baranyában sem található, legmagasabb pontja megközelíti a tengerszint feletti 700 métert (a Mecsek legmagasabb csúcsa a Zengő, 682 m). Két sziget-hegysége közül a Mecsek szinte pontosan a megye közepén húzódik és kelet-nyugati irányban tagolja Baranyát. Az alacsonyabb Villányi-hegység pedig a megye déli részén – szintén kelet-nyugati irányban – a Dráva síkját töri meg. A térség az ország egyik legváltozatosabb tája, melynek kedvező klímája, domborzati adottságai már az ősi népi kultúráknak, az avaroknak, a keltáknak és a rómaiaknak is vonzó feltételeket kínáltak a letelepedésre.

Baranya megye lakossága 397 700 fő, településeinek száma 301, melyből 1 megyei jogú város és 13 város.