Baranya Megye Területrendezési Terve 2012

2012. június Területrendezési Terv módosítás
2012. május Rendelet módosítás
2012. Egyeztetési dokumentáció
2012. Rendelet

Baranya Megye Területrendezési Terve 2011

2011. Egyeztetési dokumentáció

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2010-2015

A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve 2010-2013

Baranya Megyei Önkormányzat közoktatási intézkedési terve (2008-2011)

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata és módosítása

  • Fejlesztési terv – Módosította a 74/2009. (VI.18.) Kgy. határozat, kiegészítette a 25/2010. (III. 3.) Kgy. határozat, kiegészítette a 93/2011. (X.21.) Kgy. határozat

Baranya Megye Területrendezési terve
(jóváhagyott 2005. május hó)

A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010

A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepcióját megalapozó megyei ifjúságkutatás 2005.

A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
Önkormányzati Tárgyalócsoportja

Baranya Megye Turizmusfejlesztési Stratégiája 2005.

Tájékoztató a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről

Baranya megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Baranya megye területfejlesztési programja

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata és módosítása-2003.

Baranya megye turizmusmarketing terve

Baranya Megye Kulturális Fejlesztési Koncepciója

Baranya Megye gyermek és ifjúságvédelmének helyzete és további változtatásának koncepciója

Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlésének sportkoncepciója