A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala törvényes, eredményes és hatékony működésének kulcsa a minőség. Minőség alatt feladat- és hatásköreink ellátását biztosító, döntési és eljárási rendszerünk működésének minőségét értjük. Minőségpolitikánk egységesen és teljes körűen érvényes valamennyi tevékenységünkre és működésünk folyamataira. A minőségnek a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülnie. Elhatározzuk ezt annak érdekében, hogy Baranya megye polgárai egyre igényesebb és szigorúbb elvárásainak megfelelhessünk.

Minőségpolitikánk egyben a minőséget befolyásoló problémák megoldására, a minőségrontó tényezők nyílt feltárására, a minőség mindenkori javítására és fejlesztésére irányul. A minőség folyamatos fejlesztése érdekében célokat tűzünk magunk elé, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk.

Követelmény a minőségi szemlélet kialakítása és a tevékenységeinkre érvényes minőségirányítás megvalósítása.

Elvárás a közgyűlési munkához, az intézményrendszer működtetéséhez kapcsolódó hivatali tevékenység magas színvonalon történő végzése, a hatósági feladatok ügyfélbarát ellátása.

Kötelezettségeink megfelelő minőségű ellátásához nélkülözhetetlen a szakképzett és szakértelemmel rendelkező munkatársi közösség. A foglalkoztatotti kör oktatása és továbbképzése fontos feladatunk. Az elvárásoknak a teljes működési területre kiterjedően a nemzetközileg elismert MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány bevezetésével és működtetésével kívánunk megfelelni.

Pécs, 2007. április 01.

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző