A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a testületek, a tisztségviselők munkájának segítésére, a döntések szakmai előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére egységes hivatalt hoz létre.

A Hivatal megnevezése:

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Telefon: 72/210-600

A Hivatalt – a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében – a közgyűlés elnöke irányítja. A Hivatal vezetője a megyei főjegyző. A Hivatalt a megyei főjegyző, illetve az általa megbízott köztisztviselő képviseli.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője:

Dr. Göndöc András

Telefon: 72/500-402
Fax: 72/210-600
e-mail: fojegyzo@baranya.hu

 

A főjegyző szakmailag felelős a Hivatal működéséért, feladatait az önkormányzati törvényben és más jogszabályban, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban és annak mellékletét képező ügyrendben foglaltak szerint látja el.
Fogadóóra: előzetes bejelentkezés alapján, az alábbi telefonszámon
72/500-402