Baumann Mihály: Az Év Aranygyűrűs Mérnöke | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 22-i számában jelent meg/

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke 2016” kitüntető címét vehette át Baumann Mihály okleveles gépészmérnök, a PTE Műszaki és Informatikai Kara Gépészmérnök Tanszékének vezetője, a Baranya Megyei Mérnöki kamara elnökségi tagja, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoportjának elnöke.

304865_baumannmihaly– Ez az elismerés azért igen megtisztelő, mert évente csupán egyetlen mérnök kapja meg – mondja Baumann Mihály. – A díj nálam két érzést váltott ki. A felelősség érzését, hogy nem elég a múltra támaszkodni, ennek a fokozott elvárásnak a továbbiakban is meg kell felelni. Szerencsére számos elképzelésem, ötletem van, amelyet szeretnék a következő időszakban megvalósítani. Másrészt örömmel tölt el, hogy a környezetem, a kollégák elismerik a munkámat, és ez erőt ad a vállalt feladatok teljesítésében.

Baumann Mihály 1958-ban született. Okleveles gépészmérnöki diplomát 1982-ben, okleveles gépész-mérnöktanár diplomát 1984-ben szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1982-től a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, majd jogutódjainál az Épületgépészeti Tanszék oktatója. Három alkalommal is elnyerte az „Év Épületgépész Oktatója” díjat.

Nevét a szakma a BAUSOFT Pécsvárad Kft. magánvállalkozásának ügyvezetőjeként is megismerhette. Számos szakmai programot fejlesztettek ki az energetika, fűtéstechnika, klímatechnika területén és jelentős létesítménytervezésekben vettek részt a régióban.

Mérnökök részére rendszeresen szervez továbbképzéseket, tanfolyamokat. Részt vett az új épületenergetikai szabályozás rendeleteinek kidolgozásában, ezzel kapcsolatos szoftvert és szakkönyvet írt. Megalakulása óta tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának. Több cikluson keresztül a Magyar Mérnök Kamara Épületgépészeti Tagozatának Elnökségi tagja volt. Lakóhelyén, Pécsváradon négy cikluson keresztül önkormányzati képviselő volt, az ötödik ciklusban a pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként dolgozik. Az 1998–2002 időszakban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tagjaként tevékenykedett, 2006 óta a Baranya Megyei Német Önkormányzat tagja és a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

 

Elsős gimnazista kapta a Koltai-díjat | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 22-i számában jelent meg/

304867_sternerandras-koltai-dijA Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Koltai Péter Díjat adományozott Sterner Andrásnak, a Pécsi Művészeti Iskola első éves tanulójának kiemelkedő szorgalmáért, országos és nemzetközi zenei versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Sterner András általános iskolai tanulmányait a mágocsi iskolában végezte. A rendkívül szorgalmas, kitartó fiatal 2009 szeptembere óta zeneiskolai képzésben is részt vesz. Kezdetben furulyán játszott, majd klarinét szakos hallgató lett. 2014-ben eldöntötte, hogy a zene érdekli a legjobban, ettől kezdve még nagyobb kitartással, szorgalommal gyakorolt. 2016. februárban a XIII. Országos Zeneiskolai Klarinétversenyen korosztályában I. helyezést ítéltek neki. Márciusban Szabadkán a Femus nemzetközi klarinét-, szaxofon-, fuvolaversenyen I. helyezést ért el. Június 20-án Pécsett a Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok „Mesterek és Tanítványaik” programjának keretében szólistaként a Filharmonikusokkal lépett fel.

A fiatalember a most elnyert Koltai Péter-díjról így fogalmaz:

– Különleges meglepetés volt, ugyanis azt sem tudtam, hogy az előző iskolám, a Hegyháti Általános Iskola igazgatónője, Enyedi Gáborné felterjesztett erre az elismerésre és csak a díjátadó előtt egy héttel értesültem a sikerről. Természetesen nagyon örülök neki, hatalmas megtiszteltetés ez számomra.

A további tervekről pedig így összegzett: – Kitartó, szorgalmas tanulással szeretném zenei tudásomat fejleszteni. A Művészeti Szakközépiskola elvégzése után a Művészeti Egyetemen lenne jó továbbtanulni. Addig pedig igyekszem minél több versenyen megmérettetni, mert ezáltal is fejlődök, és tapasztalatokat szerzek.

A jövőbeli, várhatóan jó eredményeimmel is szeretném bizonyítani, hogy méltó vagyok a Koltai Péter-díjra.

 

Dr. Takács József: Egészséges Baranyáért Díj | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 22-i számában jelent meg/

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészséges Baranyáért Díjat adományozott kiemelkedő szakmai munkája, aktív közéleti szerepvállalása elismeréseként a 2016. évben dr. Takács József orvosnak, a Mohácsi Kórház sebész-traumatológus főorvosának. 

304866_takacsjozsef-Természetesen nagy örömmel fogadtam az elismerést. Meggyőződésem, hogy a betegeim visszajelzéseinek köszönhetem ezt a díjat, márpedig rengeteg betegem van az egész megyében – vélekedik a kitüntetésről dr. Takács József. Majd hozzáteszi: – Mohácson és Komlón is operálok, és a gyakorlati orvosi munkám megerősítése ez a siker. A szakember megjegyezte azt is, hogy igen elegáns volt az ünnepség a szászvári várban, a szép környezet emelte a díjkiosztó fényét.

Dr. Takács József Szigetváron született, ott végezte el a gimnáziumot. Osztályfőnöke javaslatára döntött úgy, hogy orvos szeretne lenni. 1980-ban diplomázott a PTE Általános Orvosi Karán, azóta a Mohácsi Kórház sebészeti osztályán dolgozik. 1984-ben sebészeti, 2005-ben traumatológiai szakvizsgát tett. Hivatása gyakorlásának 36 éve alatt megszámlálhatatlanul sok mohácsi és környékbeli település betegét műtötte, gyógyította, kezelte.

Orvosként vallja, hogy a szakmai mellett az emberi tényező is fontos, e nélkül nem lehetséges a gyógyítás. Ezért rendszeresen jár továbbképzésekre, emellett igyekszik valamennyi betegével személyes, partneri kapcsolatot kialakítani. Nagy súlyt fektet arra, hogy a páciens érezze, nem egy eset a sok közül, hanem egy ember, akinek az ellátáson, tájékoztatáson túl egy mosoly, egy jó szó is jár. Szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy nemcsak a kórház falai között, hanem mindenkor és mindenhol „ügyeletben van”. Elhivatottsága, szerénysége, alázata, hivatása iránti elkötelezettsége, betegei iránti empátiája, türelme, együttérzése, ugyanakkor tárgyilagos, objektív viszonyulása, áldozatkészsége elismeréséül 2016-ban két betege is jelölte az „Év orvosa” címre. Az országos megmérettetésen 106 jelölt közül Dr. Takács József a leadott szavazatok alapján a 4. helyen végzett. Elhivatottságával, szerénységével, elkötelezettséggel, hozzáértésével érdemelte ki az Egészséges Baranyáért Díjat is.

 

Út a csillagokig | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 15-i számában jelent meg/  

Szászváron tartották a 20. Megyenapot, ahol Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke nyolc kitüntetést is átadott

kiss-endreKiss Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnöke a helyi kultúra és civil kezdeményezések terén végzett kiemelkedő munkájáért, a megyei kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében tett tevékenységéért Pro Comitatu Díjat vehetett át.–  Megtisztelő számomra az elismerés, jólesik, bár meg kell mondanom, nem a kitüntetésekre gondoltam, amikor dolgoztam, hanem csak tettem a dolgomat – összegzett Kiss Endre a díj átvétele után. Hozzátéve, hogy ma már érti, mit jelentett volt alma matere, a PTE falán a felirat – „Per aspera ad astra – göröngyös úton a csillagokig” -, hiszen két és fél évtized alatt megtapasztalta. Mint kiemelte, a takarékszövetkezet abban különbözött a bankszektor többi szereplőjétől, hogy az ő ars poeticájuk az volt, egy-egy ügyletet hogyan lehet megoldani, nem pedig az, amit kockázatkezelés címszóval tanítanak. Ez az emberséges viszonyulás eredményesnek bizonyult, hiszen amikor idekerült 1991-ben, a cég hatmillió forint saját tőkét tudott akkumulálni,  innét váltak ötmilliárdos tőkéjű szervezetté.

Dr. Kiss Endre 1943-ban született Hódmezővásárhelyen, hároméves kora óta Pécsett él. Jogász apa és zongoratanárnő anya gyermekeként édesapja szakmáját választja: a Nagy Lajos Gimnázium elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem jogi karán doktorál. A Társadalombiztosítási Igazgatóság előadójaként, majd a Pécs-Reménypusztai TSZ jogászaként kezdi aktív korszakát; 1984-től a Baranya megyei Megyei Szövetkezetek baranyai titkárságvezetője. A rendszerváltás után, 1991-ben választják meg a Szigetvári Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjének, 2011-es nyugdíjba vonulásáig maradt e pozícióban. A takarékszövetkezet vezetőjeként nem csak a vállalkozóvá válásban nyújtott szakmai és pénzügyi segítséget. Az ifjúság, a sport és a kultúra területén is támogatást biztosított különböző szervezeteknek. Azt vallotta, ha egy vállalkozás egy adott közösség szolgálatából megél, abból valamennyit vissza is kell adnia. A helyi kultúra és civil kezdeményezések fontos mecénása, igazi közösségi ember.

 

Kulturális Díjat kapott dr. Pap Norbert | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 15-i számában jelent meg/

A történeti és politikai földrajz, a területfejlesztés, a kulturális kapcsolatok fejlesztése területén kifejtett munkássága, továbbá a Zrínyi-emlékévhez kapcsolódó tevékenysége elismeréséül a megyei közgyűlés Kulturális, Művészeti és Sajtódíját vehette át dr. Pap Norbert egyetemi docens, igazgató. 

– Nagy megtiszteltetésként élem meg az elismerést. Úgy érzem, a díj több mint húsz éve folytatott szakmai munkám jutalma. Az utóbbi években főként Szigetváron voltam aktív, de előtte Komlón, Mohácson, Pécsett és Villányban is sokféle fejlesztési, szakértői munkát végeztem. Szigetváron a vár fejlesztésében, a Zrínyi-örökség gondozásában és a hódoltsági oszmán zarándokváros, Turbék feltárásában való szerepemre vagyok büszke. A PTE Természettudományi Karán igen jó szakmai környezetben dolgozhatom, ami sokat hozzátett az eredményességemhez. Főként az utóbbi években inkább a nemzetközi színtéren képviselhetem a baranyai ügyeket és értékeket.Dr. Pap Norbert geográfus, egyetemi oktató, területfejlesztési szakértő, a magyar politikai földrajz képviselője. Felsőfokú tanulmányokat a PTE-n folytatott, földrajz, majd történelem szakon, az urbanisztikai és a turizmus szakirányt is elvégezte. 1995-ben a pécsi földrajzi doktoriskolában kezdte meg kutatói munkáját. 1998 óta a PTE Földrajzi Intézetében dolgozik, tanszékvezető, 1999 óta a Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának igazgatója, megalapította a Balkán Tanulmányok és a Geopolitika Szakirányú Továbbképzési Szakokat is.

Kutatói munkáját 200-nál több tudományos publikáció, köztük nyolc megjelent könyv fémjelzi. Tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak. Az MTA Társadalomföldrajzi Bizottság Politikai Földrajzi Albizottság elnöke, több hazai és külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, elnöke. Számos ösztöndíjat, elismerést kapott. Tagja a „Zrínyi Miklós – Szigetvár, 1566” emlékév emlékbizottságának, a Zrínyi Miklósra történt megemlékezésekben jelentős szerepet vállalt. A Szigetvár hódoltsági történetével kapcsolatos történeti és földrajzi kutatásai nemzetközi hírűek, az általa szervezett kutatócsoport feltárt egy elfeledett hódoltsági települést, Turbékot.

 

 

14729315_1314411748591038_7475788883536044293_n

A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Mohácson a városi ünnepségen emlékezett meg az az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. Nagy Csaba a 60 évvel ezelőtti Baranyai megyei történésekről beszélt, a forradalom áldozatairól és a Mecseki Láthatatlanokról, a forradalom leverése után szerveződött partizáncsapatról, akik a Mecsekben bujkálva közel három hétig ellenálltak a szovjet túlerővel szemben. Az ő emlékezetüket ma is őrzi Pécsett az Aradi Vértanúk útján felállított, Szatyor Győző faszobrász által készített kopjafa. Az ünnepi megemlékezésen a Brodarics téri Általános Iskola diákjai műsora idézte fel 1956 őszének hangulatát, eseményeit.

14717183_1314411198591093_367393397780286268_n14691081_1314411751924371_6312592749534214025_n14731262_1314411421924404_3067879169086297294_n

 

A Baranya Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága felvette a megyei értékek sorába az ősi hagyományokat tisztelő, azokat tovább örökítő, de mégis a modern kor elvárásainak megfelelő Tenkes Csárdát. Az erről szóló oklevelet Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és Szatyor Győző, az Értéktár Bizottság elnöke adta át szombaton Kovács Gábor tulajdonosnak.

_gab7940-2

Szatyor Győző, a megyei értéktár bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a bizottság egyöntetűen támogatta az indítványt, hiszen a csárda komoly történelmi múltra tekint vissza:

–       Többszáz éves múltja van hiszen a csárdák olyan utak mentén alakultak ki, ahol állatokat tartottak, amelyeket kivittek a vásárokba, útközben pedig betértek a  csárdába, ahol nemcsak enni- és innivaló várta a megfáradt utazót, hanem akár szállás, és istálló a lovaknak. A Tenkes csárda ugyanolyan módon működik, ahogyan régen is, nem egyszerű vendéglátóhely, hanem múlttal, történelemmel rendelkező hely, ahol a vendéglátás ötvözi a 21. századi modern technológiát, megőrizve az eredeti értékeket.

A megyei önkormányzat 2014-ben indította a Kincses Baranya programot, amely szervesen kapcsolódik a megyei értéktár munkájához. Nagy Csaba a díj kapcsán elmondta, hogy a baranyai települések a kincsek tárházai, legyen szó akár az épített örökségről, akár a természeti kincsekről.

_gab8161

–       A Tenkes Csárda nemcsak a megyei épített örökség fontos része, a modern kori utazó számára is bemutatja ezt a történeti örökséget és a hozzá kapcsolódó gasztronómiai hagyományt. Fontos, hogy ezeket az értékeket összegyűjtsük, rendszerezzük, bemutassuk, hiszen turisztikai, ezen keresztül gazdasági potenciált is jelenthetnek számunkra.

A Tenkes Csárda tulajdonosa, Kovács Gábor az elismerés kapcsán elmondta, ez azt jelzi számára, hogy az elmúlt 15 év fáradhatatlan munkája nem volt hiábavaló. Küldetésének tekintette és tekinti, hogy a magyar vendéglátás egyik legrégebbi, legendás intézménye megmaradjon az utókor számára. Mindig az vezérelte, hogy az egykori hagyományt, a kulturális örökséget, ne adja fel, az eredethez, a gyökerekhez hű maradjon.

_gab8067-2

–       A csárda szentély, a magyar étkezés, lelkület temploma, és önálló kategóriát képez az éttermek között. A Tenkes csárda épülete több mint száz éve lett az út mellé építve és egykori megvalósítóik, ma is elégedett fejbólintással néznének körbe. Ráérezhet itt bárki, mi az, magyarnak lenni és magyarként egy ilyen csárdában érezni az „otthon” ízeit, hangulatát, illatát. Egy ilyen létesítmény dédelgetésénél elsődleges cél maradandót alkotni. Egy csárdába betérő, vagy visszatérő vendég ha leül, nem csak falatozik egyet, hanem egy különleges élethelyzetbe kerül, mert oda repítik a formák, színek, ízek és illatok…

Nagy Csaba és Szatyor Győző az oklevél mellett átadta a Kincses Baranyát jelképező, fából készített, sorszámozott míves Kincsesládát a Tenkes Csárda tulajdonosának.

_gab8139-2

Meghívó

2016-10-21

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ülést tart a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti díszteremben 2016. október 27-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel.

kozgyulesi-meghivo

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. október 20-i ülésén beszámoló hangzott el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról. Az eddig megnyílt felhívások közül valamennyi beadási határidő lezárult, melynek keretében 160 támogatási kérelmet nyújtottak be több mint 37 milliárd forint értékben. A legtöbb pályázat az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, valamint a foglalkoztatás és az életminőség javítására érkezett. A „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”, valamint a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés” (amelynek keretében Mohácson, Orfűn újítunk fel egy-egy és Pécsváradon 2 szakaszt) felhívásokra vonatkozó támogatási szerződéskötés megtörtént. Az első körben benyújtott 160 támogatási kérelemből 86 pályázat kidolgozásában részt vett a megyei önkormányzat hivatala, ezt a szolgáltatást elsősorban a saját apparátussal nem rendelkező községek vették igénybe. E pályázatok mellett további 50 együttműködési megállapodás került előkészítésre vagy aláírásra. A TOP forrásból 38 milliárd forintot költhet a megye 2014-2020 között.

14690927_1312519088780304_723550226381379675_n14681583_1312519502113596_4996487017041236844_n
     

 

A pécsváradi vár után újabb értékkel büszkélkedhet hivatalosan is Pécsvárad, hiszen a Pécsváradi Leányvásár is bekerült a Baranya Megyei Értéktárba. Az erről szóló oklevelet és a fából készült Baranyai Kincsesládát a rendezvény megnyitó ünnepségén vette át a város polgármestere Nagy Csabából, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől.

  • Pécsvárad történelme Magyarország és Baranya történelme, melyben nagy értéket képvisel a leányvásár hagyománya, amely a bizottság döntése alapján bekerült a Baranya Megyei Értéktárba. Annak külön örülök, hogy Pécsvárad kaphatta meg elsőként az értéktár tagságot igazoló sorszámozott fából készült Baranyai Kincsesládát – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke.

Zádori János az elismerés kapcsán elmondta:leanyvasar_062-17

  • Nagyon örülünk az elismerésnek, hiszen amikor megyei értéknek jelöltük a Pécsváradi Leányvásárt, nagyon kíváncsiak voltunk, hogyan értékeli a „szakma”, és külön öröm, hogy az értéktár bizottság egyöntetűen támogatta a javaslatunkat. Minden település számára fontos, hogy megismerjék határon innen és túl is, ennek egyik eszköze az értéktár, hiszen ez az adatbázis és a hozzá kapcsolódó marketing tevékenység nagyon sokat segít nekünk.

A Pécsváradi Leányvásár modernkori története 5 évtizedre nyúlik vissza, de valójában egy több mint 300 éves hagyományról van szó.  A hagyomány szerint a török idők után a megfogyatkozott kislétszámú református közösség a Lukács-napi vásárra és bálra meghívta környékbeli és távolabb élő családokat, hogy a lányok megismerkedhessenek jövendőbelijükkel. Ha a bálban elindult a kapcsolat, másnap folytatódott a pécsváradi vásárban, mézeskalács szíveken ki nem mondott üzeneteket küldtek, elkezdődtek a szerelmek, és decemberben már meg is tarthatták a lakodalmat.

 

A Baranya Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Szatyor Győző hangsúlyozta:

  • A leányvásár gyönyörű szokás, hagyomány Pécsváradon, Pécsvárad környékén, amit érdemes folytatni, nagy turisztikai és reklámértékkel rendelkezik. Eleve baranyai érték, Baranya jelentős városa a várral együtt, az ott élő szokásokkal, hagyományokkal, szeretnénk, ha kiemelt nemzeti értékként is megjelenne, ezért a Hungarikum bizottság elé terjesztjük, hogy minél többen megismerhessék ezt az országosan is egyedülálló programot.

leanyvasar_068-18

A Pécsváradi Leányvásár hagyományos programja a néptáncbemutató, melynek csúcspontja a „karikázó”, ekkor a 20-30 tánccsoport közösen lép fel. A lányvásár szépe választás idén új elemmel gazdagodott: a lányoknak a vásári forgatagban kell magukat „kelletniük”, és egy 20 főből álló anonim zsűri figyeli őket. A legtöbb szavazatot begyűjtő hölgy lesz a lányvásár szépe egy éven át.

leanyvasar_3nap_780-4

Meghívó

2016-10-14

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ülést tart a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti díszteremben 2016. október 20-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel.

Közgyűlési meghívó

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet nemzetiségi programok támogatására.
A pályázatok beérkezési határideje 2016. október 14. (péntek) 14.00 óra

Támogatási kérelem adatlap

Pályázati felhívás

Baranya Megyei Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága Támogatási Szabályzata

A Baranya Megyei Területi Választási Iroda a 2016. október 2-i népszavazás előkészítéséhez kapcsolódóan szakmai felkészítő értekezletet tart a megye jegyzői és munkatársai részére 2016. szeptember 15-én, csütörtökön 10 órától a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében (7621 Pécs, Papnövelde u. 5.)

A szakmai konferencia bevezetéseként köszöntőt mond Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Göndöc András, a Területi Választási Iroda vezetője.

A konferencián szó esik az országos népszavazás jogi kereteiről, az informatikai támogatásról, a gyakorlati kérdésekről. Az országos népszavazás aktuális kérdéseiről dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tájékoztatja a résztvevőket.

Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött.

Szárnyas fesztivál (plakát) - 2016-1