Meghívó

2016-10-21

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ülést tart a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti díszteremben 2016. október 27-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel.

kozgyulesi-meghivo

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. október 20-i ülésén beszámoló hangzott el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról. Az eddig megnyílt felhívások közül valamennyi beadási határidő lezárult, melynek keretében 160 támogatási kérelmet nyújtottak be több mint 37 milliárd forint értékben. A legtöbb pályázat az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, valamint a foglalkoztatás és az életminőség javítására érkezett. A „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”, valamint a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés” (amelynek keretében Mohácson, Orfűn újítunk fel egy-egy és Pécsváradon 2 szakaszt) felhívásokra vonatkozó támogatási szerződéskötés megtörtént. Az első körben benyújtott 160 támogatási kérelemből 86 pályázat kidolgozásában részt vett a megyei önkormányzat hivatala, ezt a szolgáltatást elsősorban a saját apparátussal nem rendelkező községek vették igénybe. E pályázatok mellett további 50 együttműködési megállapodás került előkészítésre vagy aláírásra. A TOP forrásból 38 milliárd forintot költhet a megye 2014-2020 között.

14690927_1312519088780304_723550226381379675_n14681583_1312519502113596_4996487017041236844_n
     

 

A pécsváradi vár után újabb értékkel büszkélkedhet hivatalosan is Pécsvárad, hiszen a Pécsváradi Leányvásár is bekerült a Baranya Megyei Értéktárba. Az erről szóló oklevelet és a fából készült Baranyai Kincsesládát a rendezvény megnyitó ünnepségén vette át a város polgármestere Nagy Csabából, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől.

  • Pécsvárad történelme Magyarország és Baranya történelme, melyben nagy értéket képvisel a leányvásár hagyománya, amely a bizottság döntése alapján bekerült a Baranya Megyei Értéktárba. Annak külön örülök, hogy Pécsvárad kaphatta meg elsőként az értéktár tagságot igazoló sorszámozott fából készült Baranyai Kincsesládát – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke.

Zádori János az elismerés kapcsán elmondta:leanyvasar_062-17

  • Nagyon örülünk az elismerésnek, hiszen amikor megyei értéknek jelöltük a Pécsváradi Leányvásárt, nagyon kíváncsiak voltunk, hogyan értékeli a „szakma”, és külön öröm, hogy az értéktár bizottság egyöntetűen támogatta a javaslatunkat. Minden település számára fontos, hogy megismerjék határon innen és túl is, ennek egyik eszköze az értéktár, hiszen ez az adatbázis és a hozzá kapcsolódó marketing tevékenység nagyon sokat segít nekünk.

A Pécsváradi Leányvásár modernkori története 5 évtizedre nyúlik vissza, de valójában egy több mint 300 éves hagyományról van szó.  A hagyomány szerint a török idők után a megfogyatkozott kislétszámú református közösség a Lukács-napi vásárra és bálra meghívta környékbeli és távolabb élő családokat, hogy a lányok megismerkedhessenek jövendőbelijükkel. Ha a bálban elindult a kapcsolat, másnap folytatódott a pécsváradi vásárban, mézeskalács szíveken ki nem mondott üzeneteket küldtek, elkezdődtek a szerelmek, és decemberben már meg is tarthatták a lakodalmat.

 

A Baranya Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Szatyor Győző hangsúlyozta:

  • A leányvásár gyönyörű szokás, hagyomány Pécsváradon, Pécsvárad környékén, amit érdemes folytatni, nagy turisztikai és reklámértékkel rendelkezik. Eleve baranyai érték, Baranya jelentős városa a várral együtt, az ott élő szokásokkal, hagyományokkal, szeretnénk, ha kiemelt nemzeti értékként is megjelenne, ezért a Hungarikum bizottság elé terjesztjük, hogy minél többen megismerhessék ezt az országosan is egyedülálló programot.

leanyvasar_068-18

A Pécsváradi Leányvásár hagyományos programja a néptáncbemutató, melynek csúcspontja a „karikázó”, ekkor a 20-30 tánccsoport közösen lép fel. A lányvásár szépe választás idén új elemmel gazdagodott: a lányoknak a vásári forgatagban kell magukat „kelletniük”, és egy 20 főből álló anonim zsűri figyeli őket. A legtöbb szavazatot begyűjtő hölgy lesz a lányvásár szépe egy éven át.

leanyvasar_3nap_780-4

Út a csillagokig | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 15-i számában jelent meg/ 

Szászváron tartották a 20. Megyenapot, ahol Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke nyolc kitüntetést is átadott

kiss-endreKiss Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnöke a helyi kultúra és civil kezdeményezések terén végzett kiemelkedő munkájáért, a megyei kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében tett tevékenységéért Pro Comitatu Díjat vehetett át.–  Megtisztelő számomra az elismerés, jólesik, bár meg kell mondanom, nem a kitüntetésekre gondoltam, amikor dolgoztam, hanem csak tettem a dolgomat – összegzett Kiss Endre a díj átvétele után. Hozzátéve, hogy ma már érti, mit jelentett volt alma matere, a PTE falán a felirat – „Per aspera ad astra – göröngyös úton a csillagokig” -, hiszen két és fél évtized alatt megtapasztalta. Mint kiemelte, a takarékszövetkezet abban különbözött a bankszektor többi szereplőjétől, hogy az ő ars poeticájuk az volt, egy-egy ügyletet hogyan lehet megoldani, nem pedig az, amit kockázatkezelés címszóval tanítanak. Ez az emberséges viszonyulás eredményesnek bizonyult, hiszen amikor idekerült 1991-ben, a cég hatmillió forint saját tőkét tudott akkumulálni,  innét váltak ötmilliárdos tőkéjű szervezetté.

Dr. Kiss Endre 1943-ban született Hódmezővásárhelyen, hároméves kora óta Pécsett él. Jogász apa és zongoratanárnő anya gyermekeként édesapja szakmáját választja: a Nagy Lajos Gimnázium elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem jogi karán doktorál. A Társadalombiztosítási Igazgatóság előadójaként, majd a Pécs-Reménypusztai TSZ jogászaként kezdi aktív korszakát; 1984-től a Baranya megyei Megyei Szövetkezetek baranyai titkárságvezetője. A rendszerváltás után, 1991-ben választják meg a Szigetvári Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjének, 2011-es nyugdíjba vonulásáig maradt e pozícióban. A takarékszövetkezet vezetőjeként nem csak a vállalkozóvá válásban nyújtott szakmai és pénzügyi segítséget. Az ifjúság, a sport és a kultúra területén is támogatást biztosított különböző szervezeteknek. Azt vallotta, ha egy vállalkozás egy adott közösség szolgálatából megél, abból valamennyit vissza is kell adnia. A helyi kultúra és civil kezdeményezések fontos mecénása, igazi közösségi ember.

 

Kulturális Díjat kapott dr. Pap Norbert | bama.hu | Baranya megyei hírek /A cikk a Dunántúli Napló 2016. október 15-i számában jelent meg/

A történeti és politikai földrajz, a területfejlesztés, a kulturális kapcsolatok fejlesztése területén kifejtett munkássága, továbbá a Zrínyi-emlékévhez kapcsolódó tevékenysége elismeréséül a megyei közgyűlés Kulturális, Művészeti és Sajtódíját vehette át dr. Pap Norbert egyetemi docens, igazgató. 

– Nagy megtiszteltetésként élem meg az elismerést. Úgy érzem, a díj több mint húsz éve folytatott szakmai munkám jutalma. Az utóbbi években főként Szigetváron voltam aktív, de előtte Komlón, Mohácson, Pécsett és Villányban is sokféle fejlesztési, szakértői munkát végeztem. Szigetváron a vár fejlesztésében, a Zrínyi-örökség gondozásában és a hódoltsági oszmán zarándokváros, Turbék feltárásában való szerepemre vagyok büszke. A PTE Természettudományi Karán igen jó szakmai környezetben dolgozhatom, ami sokat hozzátett az eredményességemhez. Főként az utóbbi években inkább a nemzetközi színtéren képviselhetem a baranyai ügyeket és értékeket.Dr. Pap Norbert geográfus, egyetemi oktató, területfejlesztési szakértő, a magyar politikai földrajz képviselője. Felsőfokú tanulmányokat a PTE-n folytatott, földrajz, majd történelem szakon, az urbanisztikai és a turizmus szakirányt is elvégezte. 1995-ben a pécsi földrajzi doktoriskolában kezdte meg kutatói munkáját. 1998 óta a PTE Földrajzi Intézetében dolgozik, tanszékvezető, 1999 óta a Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának igazgatója, megalapította a Balkán Tanulmányok és a Geopolitika Szakirányú Továbbképzési Szakokat is.

Kutatói munkáját 200-nál több tudományos publikáció, köztük nyolc megjelent könyv fémjelzi. Tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak. Az MTA Társadalomföldrajzi Bizottság Politikai Földrajzi Albizottság elnöke, több hazai és külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, elnöke. Számos ösztöndíjat, elismerést kapott. Tagja a „Zrínyi Miklós – Szigetvár, 1566” emlékév emlékbizottságának, a Zrínyi Miklósra történt megemlékezésekben jelentős szerepet vállalt. A Szigetvár hódoltsági történetével kapcsolatos történeti és földrajzi kutatásai nemzetközi hírűek, az általa szervezett kutatócsoport feltárt egy elfeledett hódoltsági települést, Turbékot.

 

 

Meghívó

2016-10-14

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése ülést tart a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti díszteremben 2016. október 20-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel.

Közgyűlési meghívó

A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet nemzetiségi programok támogatására.
A pályázatok beérkezési határideje 2016. október 14. (péntek) 14.00 óra

Támogatási kérelem adatlap

Pályázati felhívás

Baranya Megyei Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága Támogatási Szabályzata

A Baranya Megyei Területi Választási Iroda a 2016. október 2-i népszavazás előkészítéséhez kapcsolódóan szakmai felkészítő értekezletet tart a megye jegyzői és munkatársai részére 2016. szeptember 15-én, csütörtökön 10 órától a Baranya Megyei Önkormányzat Dísztermében (7621 Pécs, Papnövelde u. 5.)

A szakmai konferencia bevezetéseként köszöntőt mond Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Göndöc András, a Területi Választási Iroda vezetője.

A konferencián szó esik az országos népszavazás jogi kereteiről, az informatikai támogatásról, a gyakorlati kérdésekről. Az országos népszavazás aktuális kérdéseiről dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke tájékoztatja a résztvevőket.

Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött.

Szárnyas fesztivál (plakát) - 2016-1

 

PROGRAM

Sajtóanyag IX. üveges hétvége

 

 

agusztus-20_h

Meghívó- Drávaszabolcs jubileumi 800 éves ünnepsége 2016. augusztus 20-21. 

Program- Drávaszabolcs jubileumi 800 éves ünnepsége 2016. augusztus 20-21.